Startsida Beställning Kontakt Referenser

Gramamúsica (860:- SEK)

Gramamúsica består av:
1. En CD med sång och musik, 22 sånger
2. Sångtexter på spanska, inkl. kopieringsrätt, lärarhandledning
3. Sångtexter i svensk översättning, inkl. kopieringsrätt

För extra CD, "karaoke"-version, tillkommer 180:- SEK

Sånger
01. Soy, eres, es Presens av ser
02. Estoy, estás - me voy, te vas Presens av estar, irse
03. Canto, como, vivo Presens av regelbundna verb
04. A, b, c, ch, d Alfabetet
05. Ahora cuando tú te vas Frågeord
06. Uno, dos, tres - dieciséis Räkneord 1-16
07. Uno, dos, tres - treinta y tres Räkneord 1-33
08. Yo, tú, él, ella, usted Personliga pronomen
09. Diez, veinte, treinta Räkneord, tiotal 10-100
10. Doscientos, trescientos Räkneord, hundratal m.m.
11. El lunes, martes, miércoles Veckodagarna
12. ¿Dónde está la primavera? Månader, årstider
13. Voy, vas - doy, das - he has Presens av ir, dar, haber
14. El primero, el segundo Ordningstalen 1-10
15. En el circo Djur
16. Hecho, visto, dicho Perfekt particip (oreg.)
17. La única ocasión Komparation av adj. (reg. och oreg.)
18. Entré, perdí, salí Preteritum av reg. verb, -ar, -er, -ir
19. Daba, dabas, daba Imperf. av reg. verb och ser, ir, ver
20. Estuve, tuve, hube Preteritum av oregelbundna verb
21. Seré. serás, será Futurum av reg. och oreg. verb
22. Estoy - estaré - esté Presens, fut. och pres. konj. av estar